Notice: Undefined variable: browser in /home/sites/site14287/web/0.4/jelcms/functions.php on line 22

Notice: Undefined variable: browser in /home/sites/site14287/web/0.4/jelcms/functions.php on line 24
Home

W​elkom op de website van Anke Bruns-Heij

​​​​​​​​​​T​​olk Nederlandse Gebarentaal


*Ingeschreven in het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken.

*Beëdigd tolk, ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers.  

*SIGV-gecertificeerd Gerechtstolk in strafzaken.

*Intervisor en coach voor tolken Gebarentaal en schrijftolken, geaccrediteerd door het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken.


Via deze website kunt u mij aanvragen voor een tolkopdracht. Daarnaast kunt u informatie vinden over onder andere de tolkvoorziening, het beroep tolk en over mijzelf.  Ook kunt u meer lezen over intervisie en coaching.​​


Voor tolken Gebarentaal is er ook informatie te vinden over de regelgeving en vakgerichte intervisie en coaching.